U našim klasičnim sušarama za sušenje svih vrsta drveta opremljene najmodernijom, softverskom automatikom tvrtke „NIGOS“ nudimo usluge sušenja čija cijena prvenstveno ovisi o debljini drveta te o ulaznoj vlazi što u najvećoj mjeri određuje potrebno vrijeme za sušenje drveta, a samim time i cijenu.

U našim komorama za parenje drveta opremljene najmodernijom, softverskom automatikom tvrtke „NIGOS“ nudimo usluge parenja kao posebnog postupka tijekom kojeg drvo pri visokim temperaturama mijenja boju, ujednačava mu se vlaga prije umjetnog sušenja, smanjuje se higroskopnost drveta, sterilizira se, te dolazi do omekšavanja drveta radi kasnije obrade...

Potrebni su vam točno određeni elementi od drveta, trebate nešto prepiliti, profilirati, oblanjati ili prebrusiti ? Javite nam se, rado ćemo vam pomoći !