USLUGE PARENJA DRVETA


U našim komorama za parenje drveta opremljene najmodernijom, softverskom automatikom tvrtke „NIGOS“ nudimo usluge parenja kao posebnog postupka tijekom kojeg drvo pri visokim temperaturama mijenja boju, ujednačava mu se vlaga prije umjetnog sušenja, smanjuje se higroskopnost drveta, sterilizira se, te dolazi do omekšavanja drveta radi kasnije obrade ili savijanja. Pare se mnoge vrste drveta, a posebice bukva, trešnja, orah i bagrem (akacia).