USLUGE SUŠENJA DRVETA


U našim klasičnim sušarama za sušenje svih vrsta drveta opremljene najmodernijom, softverskom automatikom tvrtke „NIGOS“ nudimo usluge sušenja čija cijena prvenstveno ovisi o debljini drveta te o ulaznoj vlazi što u najvećoj mjeri određuje potrebno vrijeme za sušenje drveta, a samim time i cijenu.